SELAMAT DATANG

Cari Blog Ini.....

Sunday, January 23, 2011

PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR


Aspek
KBSR
KSSR
Bentuk
·      Komunikasi
·      Manusia Dengan Alam Sekelilingnya
·      Perkembangan Diri Individu
·      Komunikasi
·      Kerohanian, Sikap dan Nilai
·      Kemanusiaan
·      Keterampilan Diri
·      Perkembangan Fizikal dan Estetika
·      Sains dan Teknologi
Organisasi
Berasaskan mata pelajaran
·      Tahap I
ü  Modul Teras Asas
ü  Modul Teras Tema
ü  Modul Elektif
·      Tahap II
ü  Modul Komunikasi
ü  Modul Komunikasi Elektif
ü  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai
ü  Modul Fizikal dan Estetika
ü  Modul Sains dan Teknologi
ü  Modul Kemanusiaan
Kandungan
·      Berlaku perubahan  kandungan kepada semua mata pelajaran
Pedagogi
ü  Kemahiran Berfikir dalam P&P
ü  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P
ü  Penggunaan TMK
ü  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
ü  Pembelajaran Secara Konstruktivisme
ü  Pembelajaran Secara Kontekstual
ü  Pembelajaran Akses Kendiri
ü  Pembelajaran Masteri
ü  Belajar Cara Belajar
·      Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut:
ü  Kemahiran Berfikir dalam P&P
ü  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P
ü  Penggunaan TMK
ü  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
ü  Pembelajaran Secara Konstruktivisme
ü  Pembelajaran Secara Kontekstual
ü  Pembelajaran Akses Kendiri
ü  Pembelajaran Masteri
ü  Belajar Cara Belajar
Peruntukan Masa
·      Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Kaedah Pentaksiran
·      Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif
·      Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran
·      Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
·      Bersifat autentik dan holistik
Bahan
·      Sukatan Pelajaran
·      Huraian Sukatan Pelajaran
ü  Kandungan
ü  Hasil Pembelajaran
ü  Cadangan Aktiviti P&P
·      Buku Teks
·      Dokumen Kurikulum
ü  Standard Kandungan
ü  Standard Pembelajaran
·      Buku Teks
Pengurusan Kurikulum
·      Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

3 comments:

  1. nak tanya..apakah kelebihan dan kelemahan kssr..??

    ReplyDelete
  2. berikan contoh-contoh persamaan dan perbezaan kbsr dan kssr.Apakah manfaat yang anak-anak kita dapat dengan kssr ini?

    ReplyDelete
  3. tq... SAYA MINTA KEBENARAN GUNA INFO INI....

    ReplyDelete