SELAMAT DATANG

Cari Blog Ini.....

Monday, January 17, 2011

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIAPELAN TINDAKAN

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2011
PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA
MATLAMAT STRATEGIK        : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia
OBJEKTIF KHUSUS               : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan                                                                   meningkatkan profesionalisme guru
BIL.
AKTIVITI
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
ANGGARAN KOS
TARIKH JANGKAAN
TARIKH PELAKSANAAN
INDIKATOR KEJAYAAN
CATATAN
01.
Mengumpul maklumat tentang tahap pemahaman guru-guru tentang kandungan mata pelajaran PJPK
Ketua Panitia
-
07/01/2011

Menerima biodata guru yang mengajar PJPK
·   Borang Biodata
02.
Mengadakan mesyuarat panitia
SU Panitia
-
Januari, Mei & September

Menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti PJPK dan membincangkan
·   Minit Mesyuarat
03.
Mengadakan penyeliaan dan pencerapan
Penolong Kanan
Ketua Panitia
-
Julai

Guru kenalpasti kelebihan dan kelemahan dan berusaha memperbaiki prestasi P&P
·   Borang Pencerapan
04.
Penyemakan dan pemantauan buku latihan murid
Penolong Kanan
Ketua Panitia
-
Julai

Guru mendapat maklum balas latihan yang diberikan kepada murid

05.
Mengadakan kursus perkembangan staf
SU Pekembangan Staf
Ketua Panitia
RM 200 (Bayaran Penceramah)
April, Jun & Julai

Meningkatkan kemahiran P&P  guru PJPK

06.
Menyediakan bahan bantu mengajar yang mencukupi untuk guru PJPK
Ketua Panitia
Mengikut peruntukan tahunan panitia
Jan - Mei

Guru dapat menjalankan P&P PJPK dengan bahan bantu mengajar yang terkini
·   Sukatan Peljrn
·   RPT
·   Stopwatch
·   Set Kon
·   Buku Teks
·   Wisel
07.
Menghadiri kursus/bengkel yang dianjurkan oleh PPD
Penolong Kanan
Ketua Panitia
-
Mengikut surat panggilan PPD

Sekurang-kurangnya 2 orang guru PJPK dapat menghadiri kursus anjuran PPD

08.
Pelaksanaan Kajian Tindakan
Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
RM 100 (Bahan Dokumentasi)
Jan - April

Laporan Kajian Tindakan dihantar ke PPD

09.
Menyelia dan mengemaskini dokumentasi dan fail panitia
SU Panitia
-
November - Disember

Dokumentasi dan fail panitia teratur dan kemas
·   Fail Guru PJPK
PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK
MATLAMAT STRATEGIK        : Peningkatan dan penambahbaikan dari segi pelaksanaan aktivti Ko-Akademik
OBJEKTIF KHUSUS               : Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko-Akademik                                                      yang telah dirancang
BIL.
AKTIVITI
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
ANGGARAN KOS
TARIKH JANGKAAN
TARIKH PELAKSANAAN
INDIKATOR KEJAYAAN
CATATAN
01.
Bulan Juara (Bulan Kecergasan)
·      Kuiz PJPK
·      Poster PJPK
·      Sukan & Permainan mengikut sukatan PJPK
Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
RM 500
Julai

50 peratus penyertaan murid dalam setiap aktiviti

02.
Ujian SEGAK
Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
-
Mac & Julai

Setiap murid mempunyai skor dalam kad SEGAK

03.
Program Ko-Akademik Lepasan UPSR
·      Taklimat Kesihatan
·      Sukan & Permainan

Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
Guru-guru Tahun 6
RM 500
November

50 peratus penyertaan murid dalam setiap aktiviti


Disediakan oleh:              FADZLI BIN AHMAD
                                               Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan


No comments:

Post a Comment